O firmie

Firma została założona w 2000 roku i od początku swojej działalności zajmowała się integracją środowiska instalacyjnego oraz propagowaniem idei energetyki odnawialnej – stąd łatwo kojarząca się nazwa, a zarazem hasło „Polska Ekologia”. Ponad 20-letnie doświadczenie sprawia, że Polska Ekologia jest jedną z najbardziej doświadczonych firm działających w branży OZE. Popularyzacja energii odnawialnej została doceniona przez wiele instytucji, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia.

Obecnie w firmie przedstawić można dwa główne działy: Hurtownię Swatt.pl oraz XOMO'S Energia. Spółkami powiązanymi z Polską Ekologią są SUNEX S.A. i VESSUN Sp. z o.o., natomiast marki własne, których właścicielem jest Polska Ekologia umożliwiają promocję i dostarczenie konsumentom produktów wyłącznie najwyższej jakości.